Proponujemy również odwiedzić najbliższe okolice celem poznania walorów przyrodniczych i kulturowych. Wędrówki piesze, przejażdżki rowerowe, konne oraz spływy kajakowe to aktywny rozwój sił fizycznych, poprawa stanu psychicznego, dobre samopoczucie i bogaty program pobytu. Zanim wyruszą Państwo na wycieczkę wyznaczonym szlakiem turystycznym warto dowiedzieć się co ciekawego kryją okolice Ustki. Na usteckie safari należy obowiązkowo zabrać ze sobą aparat fotograficzny lub kamerę. Będzie, co wspominać.

"Pas pobrzeża na wschód od Ustki"
Teren zajmuje 3 336 ha, położony jest pomiędzy miejscowościami Ustką a Rowami i dalej drogą publiczną do Objazdy przez Wytowno do Przewłoki. Główną atrakcją krajoznawczą jest wybrzeże wydmowe i klifowe. W klifowych odsłonięciach widoczne są gleby kopalne barwy czarnej, których wiek datowany jest od ok. 1000 do 10000 lat. W Poddąbiu i Dębinie wysokość klifu wynosi od 14 do 35 m. W Poddąbiu kilkadziesiąt lat temu na długości 150 m i 70 m w głąb lądu powstało osuwisko.
Obecnie teren porośnięty jest młodą buczyną nadmorską. Tutaj od strony plaży można wejść po schodach na koronę klifu, na wysokość 30 m n.p.m. Na plaży są liczne głazy o średnicy ponad 1 m. Rowy są wsią rybacką i letniskową położoną u ujścia rzeki Łupawy, między obszarem chronionego krajobrazu a Słowińskim Parkiem Narodowym. Są tu liczne obiekty wypoczynkowe, punkty gastronomiczne, camping, pola namiotowe, a przy hotelu "Przymorze" otwarty basen kąpielowy.

Objazda jest wsią wymienianą w dokumentach z 1281 roku. We wsi jest zespół pałacowo-parkowy z ciekawym drzewostanem: dwa modrzewie syberyjskie, jodła biała, która nie znosi zanieczyszczeń powietrza, wiśnia wonna, buk czerwonolistny, aleja grabowa i ozdobne klony. Obok parku, na wzniesieniu jest kościółek szachulcowy z 1606 roku, przebudowany w XVIII wieku oraz mały cmentarz przykościelny. Na wyposażeniu kościółka jest dzwon z 1655 roku i dwa lichtarze 1692 roku.

Na obszarze chronionego krajobrazu wyznaczony jest:
> Czerwony szlak turystyki pieszej jako fragment szlaku Nadmorskiego Ustka - Rowy 16 km.
> Szlaki przejażdżek konnych po plaży, duktami leśnymi borów nadmorskich i ścieżkami polnymi. Skorzystać można z usług stadniny koni "Anka" w Przewłoce.

"Pas pobrzeża na zachód od Ustki "
Teren zajmuje 7 520 ha, położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu Bałtyku na długości 25 km od przedmieść Ustki do Jarosławca i dalej do osady Wicie nad Jeziorem Kopań. Następnie granica obszaru chronionego krajobrazu przebiega przez Naćmierz, Korlino, Królewo, na północ od Złakowskich Błot i Zaleskich Bagien, na południe od Jeziora Modła i do Lędowa. Okolice Wicka Morskiego są poligonem wojskowym gdzie wstęp jest ograniczony. Teren jest do pokonania po uprzednim uzgodnieniu z dowództwem i w grupach zorganizowanych.
W krajobrazie zaznaczają się tereny bagienne, Jezioro Wicko i mocno zarastające Jezioro Modła. Z Ustki do rezerwatu ornitologicznego i wodnoroślinnego "Jezioro Modła" jest 7 km. Miejsce to jest ostoją mewy śmieszki oraz drapieżnej mewy srebrzystej. Wiosną lub jesienią zobaczyć można bardzo rzadko występującego w Polsce łabędzia małego oraz stada gęsi białoczelnej, liczne rybitwy czarne i zwyczajne, bąki, remizy, kwiczoły. Osobliwe to miejsce. Przy pomocy lornetki, kamery lub aparatu fotograficznego upolować można interesujące gatunki zwierząt. Duże zainteresowanie wzbudza również roślinność wodna i szuwarowa.
Jarosławiec - ma około 300 stałych mieszkańców. W ciągu sezonu turystycznego przybywa tu 6 500 wczasowiczów. W centrum osady jest latarnia morska o wysokości 33,3 m, która wysyła światło na odległość 23 mil morskich. Osobliwością miejscowości jest położenie nadmorskie, przystań rybacka, brzeg piaszczysty i żwirowy, płaski lub klifowy. Na koronie klifu rośnie krzaczasty rokitnik zwyczajny będący pod prawną ochroną gatunkową. Przed silną abrazją morską brzeg jest silnie ufortyfikowany opaską betonową, gwiazdoblokami i dużymi głazami.
Wędrując plażą piaszczystą 2 km w kierunku można znaleźć okruchy bursztynu, białe muszelki sercówki i piaskołaza. Latem, w toni wodnej przy brzegu lub na plaży w zagłębieniach z wodą znajdują się meduzy o szklistej i przeźroczystej masie. Na wydmach dojrzeć można mikołajka nadmorskiego- roślinę będąca pod ochroną.

Na obszarze chronionego krajobrazu wyznaczony jest:
> Czerwony szlak turystyki pieszej jako fragment szlaku Nadmorskiego.
Ustka - Wodnica - Pęplino - Starkowo - Marszewo - Karlino - Jarosławiec - 33,5 km.

Rezerwat "Buczyna nad Słupią" - 3 km na południe od Ustki
Z Ustki do rezerwatu leśnego można dojść czerwonym lub żółtym szlakiem turystycznym. Ochroną objęty jest kompleks leśny o powierzchni 18,92 ha położony na dnie i prawym zboczu doliny Słupi. Rzeka silnie meandrując podcina prawy brzeg przez co jest on bardzo stromy. Wysokość między dnem doliny, a jej krawędzią dochodzi do 12 m. Strome zbocza porośnięte są starymi, potężnymi bukami. Teren wysoczyzny moreny dennej porozcinany jest głębokimi parowami z kwaśną buczyną niżową, żyzną buczyną niżową, lasem dębowo - grabowym, a na dnie doliny porastają łęgi olszowe, łęgi wiązowo - jesionowe oraz olszyny bagienne. Dla miłośników botaniki wielką gratką jest znalezienie rzadko spotykanych roślin takich jak: kokorczyk wątły, złoć pochwolistny oraz chroniony kruszczyk szerokolistny.

Słowiński Park Narodowy
Światowy rezerwat biosfery - 22 km na wschód od Ustki. Słowiński Park Narodowy, o powierzchni 18 069 ha, z otuliną 21 608 ha, położony jest na środkowym wybrzeżu, między nadmorskimi miejscowościami Rowami, a Łebą. Jezioro Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe zajmują 53% powierzchni wodnej Parku. Wydmy i podmokłe, bagienne zagłębienia międzywydmowe stanowią 14% powierzchni. Największe pole ruchomych wydm o wysokości 25 - 35m jest w pobliżu Łeby i ma powierzchnię ok. 500 ha. W Rąbce są udostępnione pomieszczenia, w których można poznać tajemnice przyrody Słowińskiego Parku. Ciekawym punktem widokowym jest wieża na Górze Rowokół 115m n.p.m., latarnia morska w Czołpinie skąd okolice można podziwiać z wysokości 75m n.p.m. oraz punkty kulminacyjne na ruchomych wydmach. Piaszczyste pagóry wędrują na wschód z prędkością 5-10 m rocznie i są wyższe od zasypywanych lasów.
W Smołdzinie mieści się Dyrekcja Parku Narodowego i bardzo interesujące Muzeum Przyrodnicze (tel. 0-597 - 117509). Ekspozycje tworzą okazy bogatego świata roślin i zwierząt z plaż, wydm, wód morskich i jezior.
W Klukach jest Muzeum Wsi Słowińskiej gdzie zrekonstruowano zagrody gospodarcze Słowińców, dawnej kaszubskiej grupy etnicznej. Parterowe, wspierane na kamieniach chałupy miały konstrukcję szkieletową. Dachy kryte były trzciną. Do zwiedzania udostępnione są checze (budynki gospodarzy), w których obejrzeć można przedmioty gospodarstwa domowego oraz narzędzia codziennej pracy w polu, na jeziorze i w morzu. Sezon turystyczny rozpoczyna się 1 maja, imprezą folklorystyczną CZARNE WESELE. W soboty i niedziele organizowane są interesujące pokazy wypieku chleba wiejskiego, a następnie jego konsumpcja ze smalcem domowej roboty. W innych obejściach jest pokaz techniki krycia dachu trzciną, naprawy sieci przy pomocy kleszczki, wykonywane są wyroby z wikliny lub korzeni, prezentowane jest hafciarstwo, tkactwo i garncarstwo. Wokół słychać muzykę i śpiew kaszubskich zespołów ludowych.

Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i w jego otulinie wyznaczone są szlaki turystyki pieszej:
> czerwony Nadmorski
Rowy - północny brzeg Jeziora Gardno - Jezioro Dołgie Wielkie - Czołpino - brzeg morza - Łącka Góra - Rąbka - Łeba 36,5 km.
> żółty Słowińców
Gardna Wielka - Smołdzino - Kluki - Izbica - Łeba 39,0 km.
> niebieski Doliną Łupawy
Gardna Wielka - Rowokół - Stojęcino - Żelkowo 15 km.
> czarny - łącznikowy
Szlak ten poprowadzony jest wschodnim brzegiem Jeziora Gardno i łączy miejscowość Gardnę Wielką ze szlakiem czerwonym Nadmorskim 4,5 km.
> zielony
Rowy - Jezioro Dołgie Małe - brzeg morza - Rowy 18 km

„Kraina w kratę”
"Kraina w kratę" położona jest na terenie gmin: Słupsk, Smołdzino, Sławno, Postomino i Ustka a jej stolica jest Swołowo (19 km na południe od Ustki) - pomorska wieś europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nazwa krainy dotyczy dawnego budownictwa o konstrukcji kratownicowej, której cechą charakterystyczną są czarne elementy drewniane tworzące kratę i bielone wapnem wypełnienia. Wieś Swołowo, w której zachowało się najwięcej budynków o konstrukcji ryglowej, położona jest w centrum regionu z charakterystycznym budownictwem szachulcowym. Tu najstarszym obiektem jest tzw. kurna chata z końca XVII i początku XVIII wieku na posesji nr 39. Miejscowi gospodarze rozpoczęli hodowlę osobliwej odmiany łaciatej trzody chlewnej tzw. pstrej złotnickiej i stąd powiedzonko - "Kraina w kratkę - świnki w łatkę".

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" - 24 km na południe od Ustki.
Park Krajobrazowy o powierzchni 37 040 ha położony jest 5 km na południe od Słupska w dorzeczu rzeki Słupi i górnej Łupawy. Dyrekcja Parku i Muzeum Przyrodnicze mieszczą się w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 (tel./fax: 0-59 842-98-29). Walory tego obszaru to: urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy, na które składają się bory sosnowe, dąbrowy i buczyny, liczne jeziora, zbiorniki zaporowe ( Krzynia, Konradowo, Cicha Woda), rzeki, przebogaty świat zwierząt oraz świat roślin. Cenne przyrodniczo są jeziora lobeliowe. Fauna to wiele rzadkich i cennych gatunków. Na terenie Parku Krajobrazowego jest kilka rezerwatów: Grodzisko Borzytuchom, Jezioro Małe i Duże Sitno, Gołębia Góra, Gniazdo Orła Bielika.

Szlaki turystyki pieszej
> Szlak żółty Doliną Słupi.
Ustka - Słupsk - Lubuń - Dębnica Kaszubska -Gałąźnia Mała - Gałęzowo - Gołębia Góra - Bytów 95 km.
> Szlak zielony Krajobrazów młodoglacjalnych
Kołczygłowy - Jezioro Skotawsko Duże - Łupawsko - Jerzkowice - Czarna Dąbrówka 41,5 km.
> Szlak niebieski Kraina lasów i jezior.
Jasień - Żukówko - Parchowo - Bytów 34,5 km.